Data publikacji: 2018-02-02

Tekst: Pełna informacja podana jest w poniższych dokumentach:

Informacja o wyniku postępowania.pdf

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 22.01.2018 r. godz. 10:15
dot. Dostawy kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża w 2018 roku

Data publikacji: 2018-01-22

Tekst: Pełna informacja podana jest w poniższym dokumencie:

Pobierz: ROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Numer ogłoszenia: 504516-N-2018
Data publikacji: 2018-01-11

Tekst: Pełna informacja podana jest w poniższych dokumentach:

Ogłoszenie o zamówieniu nr: 504516-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Numer ogłoszenia: 20286-2017
Data publikacji: 2017-02-06

Tekst: Pełna informacja podana jest w poniższych dokumentach:

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZP-2-2017 Odpowiedź na pytania wykonawców

ZP-2-2017 Protokół z otwarcia ofert

ZP-2-2017 Wynik postępowania

Numer ogłoszenia: 161705-2015
Data publikacji: 2015-11-22

Tekst: Pełna informacja podana jest w poniższych dokumentach:

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja o wyniku postępowania

Numer ogłoszenia: 418536 - 2014

Pełna informacja podana jest w dokumencie:

Ogloszenie o przetargu.pdf

SIWZ wraz z zalacznikami do SIWZ.doc

Informacja o wyniku postępowania.pdf