Tytuł projektu: Rozbudowa stacji wodociądowej w celu
uzdatniania wody dla potrzeb wodociągu
w Niedrzwicy Dużej
 
Całkowita wartość projektu: 867 236,10 zł
Kwota dofinansowania: 524 302,00 zł
           
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o.
    ul. Kościelna 3
    24-220 Niedrzwica Duża
Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013