Tytuł projektu:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz
budowa sieci wodociągowej w Gminie
Niedrzwica Duża

 

Całkowita wartość projektu:

737 893,04 zł

 

Kwota dofinansowania:

435 330,00 zł

 
             

Beneficjent:

Gmina Niedrzwica Duża
ul. Lubelska 30
24-220 Niedrzwica Duża

 

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 
 
 

 

 

         

           
Tytuł projektu: Budowa gminnej oczyszczalni śceków
    w Niedrzwicy Dużej wraz z siecią kanalizacyjną
           
Całkowita wartość projektu: 8 060 424,65 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 5 347 068,48 zł
           
Beneficjent: Gmina Niedrzwica Duża
    ul. Lubelska 30
    24-220 Niedrzwica Duża
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013