2015-07-30

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. przypomina, że już od października 2014 r. zmienił się rachunek bankowy Spółki przeznaczony m.in. do wpłat za wodę i ścieki. Aktualny nr rachunku zamieszczony jest na wszystkich fakturach dostarczanych do naszych kontrahentów. Prosimy, aby wszelkie wpłaty były dokonywane na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej. Od września 2015 r. rachunek bankowy prowadzony przez Bank Pekao S.A. zostanie zamknięty.

2015-06-12

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. informuje, że od 1 lipca 2015 r. wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nowe taryfy będą obowiązywały przez okres 1 roku, tj. do 30 czerwca 2016 r. Spółka kalkulując nowe taryfy nie zakładała marży zysku, poziom cen uwzględnia jedynie pokrycie kosztów całkowitych w zakresie wydobycia i dostarczenia wody oraz oczyszczania ścieków.

Na skutek wzrostu kosztów wydobycia i dostarczenia wody, Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. zostało zmuszone do nieznacznego podniesienia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Nowe ceny będą obowiązywały odbiorców zaopatrywanych w wodę z hydroforni z Niedrzwicy Dużej, Niedrzwicy Kościelnej oraz Marianki. Obecnie funkcjonująca cena wody nie wzrastała od października 2011 r., zaś inflacja w okresie obowiązywania dotychczasowej ceny wyniosła niemal 6%. Miesięczny wzrost wydatków związanych z zakupem wody przez gospodarstwa domowe, zużywające 10 m3 wody miesięcznie, wyniesie zaledwie 2,74 zł brutto.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Wyszczególnienie

Obecna taryfa

01.07.2014 - 30.06.2015

Nowa taryfa

01.07.2015 - 30.06.2016

Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

Cena wody - 1m3

2,70

2,92

2,94

3,18

Abonament miesięczny

- wodomierz

2,65

2,86

2,78

3,00

Abonament miesięczny

- ryczałt

2,56

2,76

2,78

3,00

 

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. utrzymało natomiast ceny w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na poziomie ostatnio obowiązującej taryfy z 2014 r. Warto zwrócić uwagę na fakt, że cena za odprowadzane ścieki siecią kanalizacyjną nie zmienia się od chwili uruchomienia oczyszczalni ścieków, tj. od 2011 r.

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Wyszczególnienie

Obecna taryfa

01.07.2014 - 30.06.2015

Nowa taryfa

01.07.2015 - 30.06.2016

Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

Cena odprowadzanych ścieków kanalizacyjnych - 1m3

6,48

7,00

6,48

7,00

Abonament miesięczny

5,00

5,40

5,00

5,40

 

 

W związku ze Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadającym w sobotę 15 sierpnia 2015 roku, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o. ustalił dzień 5 czerwca 2015 roku dniem wolnym od pracy. Jednocześnie informujemy, że w dniu 05.06.2015 roku oczyszczalnia ścieków będzie przyjmowała ścieki  dowożone wozami asenizacyjnymi w godz. 7.30 – 19.30.

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ  Sp. z o.o. oferuje dla osób bezrobotnych możliwość odbycia płatnego stażu. Okres stażu będzie wynosił 4 miesiące, następnie osoba bezrobotna będzie zatrudniona przez Spółkę na podstawie umowy o pracę na okres co najmniej kolejnych 4 miesięcy.
Szczegółowe Informacje o ofercie zamieszczone są w poniższym dokumencie.
Zachęcamy osoby bezrobotne do składania CV.

2015_02_09_Oferta_stazu_pracy.pdf

Miło nam poinformować, że od lutego 2015 r. zmieniliśmy wizualizację naszej strony internetowej. Serdecznie zapraszamy do jej przeglądania. Strona będzie sukcesywnie uzupełniana o nowe informacje dotyczące działalności Spółki.

Przypominamy, że od października 2014 r. zmienił się rachunek bankowy Spółki. Opłaty za wodę/ ścieki należy przekazywać na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej. Nowy numer rachunku widnieje na fakturach wystawianych przez Spółkę.


 
Miło nam poinformować, że w dniu 28 października Spółka obchodziła 5 lecie swojego istnienia. Z tej okazji wszyscy nasi kontrahenci, którzy odwiedzili nas w tym dniu otrzymali pyszne słodkości.
Wszystkim naszym klientom serdecznie dziękujemy za życzliwość oraz dotychczasową współpracę. Ze swej strony staramy się, aby stale podnosić poziom naszych usług.

W związku z dynamicznym rozwojem Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o., w III kwartale 2014 roku Spółka zakupiła następujący sprzęt drogowy, służący do wykonywania swoich statutowych zadań:
  • Ciągnik rolniczy firmy DEUTZ FAHR AGROTRON 135 wraz z ładowaczem firmy Quicke 970 oraz łyżką załadowczą. Ponadto ciągnik jest wyposażony w przedni TUZ (trzypunktowy układ zawieszenia) oraz przedni WOM (wał odbioru mocy).Ciągnik będzie służył m.in. do transportu tłucznia/ kamienia na drogi, równania dróg gminnych, odśnieżania dróg i placów w sezonie zimowym oraz transportu materiałów wielkogabarytowych wykorzystywanych przy modernizacji/ budowie sieci wodno-kanalizacyjnej.
  • Równiarka firmy KREATEC o szerokości 2,7 m wraz z opcją pługa śnieżnego. Niniejszy sprzęt jest już wykorzystywany do równania dróg gruntowych wykonanych z kamienia/ tłucznia. Ponadto w sezonie zimowym Spółka będzie wykorzystywała urządzenie do odśnieżania dróg gminnych.
 
 
W dniu 26 września 2014 Spółka odebrała do użytkowania inwestycję związaną z rozbudową stacji wodociągowej w celu uzdatniania wody dla potrzeb wodociągu w Niedrzwicy Dużej.
Niniejsza inwestycja jest realizowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W wyniku modernizacji hydroforni, uzyskano znacznie wyższe parametry jakościowe wody – został obniżony poziom zawartości żelaza w wodzie. Ponadto uzyskano lepszą stabilizację ciśnienia roboczego w sieci wodociągowej,  co z pewnością będzie zauważalne przez odbiorców wody, którzy mieszkają w dalszej odległości od hydroforni. W ramach modernizacji został zamontowany monitoring pracy hydroforni, który informuje drogą sms-ową pracowników o występujących ewentualnych awariach.
 
   
 

Strona 3 z 3